Reglament Sanitas Mediterrani Nit Run

I. La 3a Mediterrani Nit Run es celebrarà el dissabte 22 de juliol de 2017 a les 20h. El punt de sortida i arribada estarà situat dins del Canal Olímpic de Catalunya. Av. Del Canal Olímpic, 2 – 08860 Castelldefels.

II. La cursa popular està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes majors d’edat que s’inscriguin prèviament.

III. En cas de que el/la participant sigui menor d’edat podrà realitzar la prova de 5km (14 anys) o 10k (16 anys) i caldrà el consentiment del pare/mare o tutor legal. Aquesta autorització s’haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del carnet d’identitat del l’adult.  (descarrega’t l’autorització en format pdf).

IV. El recorregut de les distàncies de 5k i 10k s’efectuarà pels voltants del Canal Olímpic i dins d’aquest amb els kilòmetres degudament indicats i els avituallaments pertinents.

V. Les reclamacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.

VI. Les classificacions oficials seran publicades durant la nit del mateix dia de la cursa a la pàgina web oficial. Els inscrits a cadascuna de les curses només sortiran als resultats de la cursa per la qual han fet la inscripció i tenen el dorsal / xip Champion Chip assignat.

VII. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l’organització.

VIII. Per participar, és obligatori córrer amb el dorsal assignat per l’organització ben visible i el xip oficial.

En cas de disposar de xip groc oficial Champion Chip, cal fer constar el codi de registre al moment de fer la inscripció. En cas de no disposar-ne, l’organització facilitarà el lloguer d’un xip d’un sol ús al preu de 3 euros (IVA inclòs).

IX. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

  1. Mostra un estat físic deficient en vers les seves característiques esportives.
  2. No realitza el recorregut complert passant per cada un dels controls de cronometratge disposats per l’organització.
  3. No porta el xip oficial Champion Chip correctament a la sabatilla.
  4. No porta el dorsal en un lloc visible i correctament per ser identificat pels organitzadors i jutges de la prova.
  5. Mostra un comportament antiesportiu sense respectar el procediment establert.

X. La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament, tant via internet com presencial. Cal portar el resguard de la mateixa i/o DNI del titular per recollir el dorsal. No es faran altes noves el mateix dia de la cursa. El canvi de titular es tractarà específicament els dies del lliurament dels dorsals a INCIDÈNCIES amb el pagament de 3€. L’organització no entregarà cap dorsal ni xip si l’atleta no aporta identificació del titular; per recollir el dorsal d’un altre participant caldrà una fotocòpia del DNI amb l’autorització del titular del document.

Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta es per causes no imputables a l’organització.

XI. Les curses es consideraran tancades 1h 30min després de la sortida.

XII. L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit certificat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.

XIII. Les inscripcions es tancaran dimecres 19 de juliol via on-line.

XIV. Els inscrits podran recollir la bossa del corredor (amb el dorsal i el xip d’un sol ús) els dies que s’indiquen a l’apartat Lliurament de Dorsals. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.

XV. L’organització disposarà d’un guarda-roba per als participants, no s’acceptarà cap reclamació de objectes valuosos (mòbils, carteres, ordinadors, etc) deixats al mateix. Aconsellem utilitzin els seus vehicles estacionats al Pàrking amb vigilància del centre comercial Ànecblau.

XVI. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança mèdica puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Els corredors/es assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.

XVII. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats de la cursa si acaben la prova seguint la normativa establerta.

El fet d’inscriure’s a la cursa el participant autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar les imatges estàtiques i/ o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en els materials de promoció produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

XVIII. Vostè consent la cessió de les seves dades de caràcter personal als organitzadors Grau Hollenstein & Asociados, SL (Zona Vip Events), a Sanitas i a Corriendovoy amb l’objecte de remetre-li en un futur informació comercial i publicitària de les seves activitats, novetats, serveis i productes, de conformitat amb el que estableix l’art. 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic.

El Centre Comercial ànecblau, en compliment de lo establert a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informa que les seves dades seran utilitzades amb la finalitat d’oferir-li notícies, novetats comercials i ofertes quan s’adaptin al seu perfil com a usuari dels nostres serveis.

Vostè té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se per escrit a qualsevol de les adreces següents. A Zona Vip Events a l’adreça de correu electrònic zonavipevents@zonavipevents.com o a l’adreça de correu postal: C/Electrònica, 19, 8C, 08915 Badalona. També al Centre Comercial  ànecblau  a la següent direcció: Avda. del Canal Olímpic 24, oficines de gerència o enviant un correu electrònic a:  anecblau@anecblau.com.

XIX. La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització.
Atenció al corredor: zonavipevents@zonavipevents.com – 933.016.661

*En el cas de suspendre la cursa per causes de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.